Specifikace prachu vznikajícího při broušení

Specifikace prachu vznikajícího při broušení

Při broušení kovových materiálů se do pracovního prostoru uvolňují prachové částice, se kterými přichází do kontaktu pracovníci brusírny. Brusný prach je tvořen kovovými částicemi, rzí a částicemi brusiva. Prach je abrazivní a u železných materiálů nevýbušný. Po odfiltrování je prach hrubý, těžký a částečně mastný. Vzhledem k obsažené mastnotě existuje možnost zahoření.

Odsávání broušení kovového materiálu

Odsávání broušení přímo u zdroje

Je tím nejúčinnějším způsobem záchytu. Prachové částice jsou odsávány pomocí polohovacích ramen či stacionárních digestoří. Je bohužel častým jevem skutečnost, že pracovníci odsávací ramena nepoužívají, respektive správně nepolohují, jelikož je to pro ně práce navíc – převážně u rozměrnějších obrobků. Odsávací digestoře brusného prachu jsou s úspěchem využívány u pracovních stolů, kde jsou obrušovány menší obrobky. Odsávací digestoř zajišťuje odsávání prachu tak, že nedojde ke kontaktu pracovníka tím, že je brusný prach odsáván směrem od pracovníka. U odsávacích ramen doporučujeme stanovení odsávacího výkonu na 1000 – 1200 m3/h na jedno rameno a u odsávacích digestoří 1500 – 2000 m3/h na 1m délky digestoře.

Spodní odsávání broušení – podlahou

Používá se u rozměrnějších pracovišť, kde není možné odsávat přímo u stolu, nebo je zapotřebí obrobek obcházet kolem pracovního stolu. Odsávání je realizováno v podlaze brusírny pomocí odsávacího rozvodu umístěného v betonových kanálech.  Spodní odsávání brousících pracovišť je zpravidla realizováno v uzavřených brousících kabinách, kde je znečištěná vzdušnina odsávána spodem, následně vedena do filtračního zařízení, kde dojde k odfiltrování prachových částic a následně vracena zpět do vrchní části brousící kabiny. Proudění vzduchu uvnitř brousící kabiny je tedy shora – dolů o doporučené rychlosti cca 0,3 m/s. Odsávací výkon doporučujeme stanovit 800 – 1000 m3/h na 1m2 podlahové plochy brousící kabiny. Vzhledem ke velkému požadavku na odsávací výkony u systému spodního odsávání doporučujeme brousící prostor rozdělit do více sekcí, které jsou od odsávacího potrubí odděleny uzavíracími klapkami a je tak možné odsávací výkon soustředit do prostorů, kde se odsávací výkon třeba.

Specifikace filtračního zařízení

Filtrační zařízení jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací v brusírnách dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtračním médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie o plošné hmotnosti 600 g/m2. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je od 0,25 mg/m3 do 1 mg/m3, což umožňuje přefiltrovanou vzdušninu vracet zpět do pracovních prostor a přes zimní období tak šetřit náklady na vytápění.

Doporučené provedení odsávacího potrubí u brusného prachu

U aplikací odsávání brousících pracovišť doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí kombinací Rovných úseků v provedení ve SPIRO potrubí s přírubovými spoji a tvarovkami (odbočky, kolena, klapky) v provedení SK II Svařované přírubové. Tuto kombinaci doporučujeme z důvodu odsávání abrazivního prachu, kterým trpí nejčastěji místa změny směru odsávaného vzduchu = odbočky a kolena.