Odsávání automatických brusek

Specifikace prachu vznikajícího u odsávání automatických brusek

Automatické brusky brousí vysokou rychlostí a jsou velmi efektivní. Odsávaný prach se zásadně liší od prachu vznikajícího při ručním broušení. Vzhledem k vysokým rychlostem brusného procesu je prach tvořen hrubými částicemi materiálu a abraziva brusného kotouče. Současně však dochází k odsávání velmi jemného, až téměř spalinového prachu, který vzniká vysokou teplotou okují při samotném broušení. Velmi jemný prach způsobuje vysokou zátěž pro filtrační zařízení, které musí svojí konstrukcí zabezpečit kontinuální provozování bez významných tlakových ztrát, které by měly vliv na snížení odsávacího výkonu.

Odsávání automatických brusek

Brousící automaty bývají již od výrobce vybaveny odsávacími zákryty. Výrobci často doporučují minimální požadovanou odsávací rychlost v uvedeném hrdle sacího nástavce. Často se požadované odsávací rychlosti pohybují kolem hodnoty 30 m/s. Při návrhu potrubních tras doporučujeme odsávací potrubí za odsávacím nástavcem rozšířit tak, aby výsledná rychlost v odsávacím potrubí byla na úrovni 20 – 22 m/s. Zároveň nedoporučujeme volit tu přirozeně nejkratší cestu odsávacího potrubí do filtračního zařízení, jelikož spolu s prachem je do odsávacího potrubí nasáváno velké množství jisker, které mohou způsobit zahoření filtračního zařízení. Jiskry při kontaktu s odsávacím potrubím převážně v kolenech předávají svoji tepelnou energii stěně potrubí a „vyhasnou“. Pro ochranu filtračního zařízení je velmi vhodné, aby odsávací trasa obsahovala min. 3 až 5 kusů kolen 90° min 1,5 D, riziko zahoření filtračního zařízení se tak snižuje.

Specifikace filtračního zařízení pro odsávání automatických brusek

Filtrační zařízení jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací u brousících automatů dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtračním médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie o plošné hmotnosti 600 g/m2. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je od 0,25 mg/mdo 1 mg/m3, což umožňuje přefiltrovanou vzdušninu vracet zpět do pracovních prostor a přes zimní období tak šetřit náklady na vytápění. Filtrační zařízení jsou vybavena integrovaným předodlučovačem hrubších částic a jisker tak, aby tyto částice byly sráženy přímo do výsypky a nedocházelo k přímému kontaktu s filtračním médiem.

Doporučené provedení odsávacího potrubí pro automatické brusky

U aplikací odsávání brousících automatů doporučujeme provedení odsávacího potrubí v kombinaci rovného potrubí SK II a tvarovek (kolena + odbočky) ze skupiny SK III. Je nutné volit přírubové spoje. Vzhledem k abrazi odsávaného materiálu je nutné upozornit na skutečnost, že části potrubí, které přichází do styku s abrazivním materiálem vykazují vysokou míru opotřebení a po čase je nutné tyto potrubní komponenty repasovat či vyměnit. Zvětšování tloušťky materiálu pouze prodlužuje životnost, abrazi však nezastaví.