Odsávání litinového prachu

Parametry litinového prachu

Mezi litinové prachy v této skupině filtračních zařízení řadíme prach, který vzniká při tryskání, broušení či obrábění litinových odlitků. Litinový prach obsahuje velmi jemnou frakci, která má tendenci přicpávat póry filtračního média filtračního zařízení.  Litinový prach separovaný na filtračním médiu je mazlavý, obtížněji regenerovatelný a vyžaduje pro systémy kontinuálního odsávání větší filtrační plochu filtru, nežli je to třeba u slévárenského písku. Litinový prach je abrazivní, těžký, částice je dělí převážně do hrubé a velmi jemné frakce. Na podlaze je vzhledem k obsaženému grafitu prach kluzký.

Odsávání litinového prachu

Odsávání tryskačů litinových odlitků

Tryskače slouží pro základní očištění litinových odlitků od zbytků slévárenského písku. Při procesu tryskání se do systému odsávání dostávají jak částice abraziva z tryskače, tak i část písku a litinového prachu. Ze jednotlivými tryskači jsou proto v odsávacím potrubí zařazeny separátory, které mají zabezpečit, aby se do filtračního systému dostávaly pouze prachové částice litiny a nedocházelo tak k odsávání abraziva, které v tryskači cirkuluje. Tryskací strojem jsou většinou již od výrobce vybaveny patřičnými předodlučovači a výrobce též stanovuje požadavky na odsávací systém. Odsávací výkony pro tryskače litiny se dle jejich velikostí pohybují kolem Q= 3000 – 10 000 m3/h na jeden stroj.

Odsávání tryskacích komor litinových výrobků

Tryskací komory jsou využívány pro povrchové úpravy rozměrných litinových odlitků. Tryskání probíhá manuálně pracovníkem pomocí tlakového dýzy s tlakovém vzduchem a abrazivem. Tryskací komory jsou velmi náročné na potřebu odsávacího výkonu. Odsávání je zabezpečeno pomoci odsávacích mřížek, umístěných ve spodní části po stranách tryskacího boxu, dále pomocí odsávacího potrubí vedeno do filtračního zařízení a přefiltrovaný vzduch je veden zpět do horní části tryskací kabiny. Stanovení odsávacího výkonu probíhá dle objemu tryskací kabiny s uvažovanou 100 – 150 násobnou výměnou vzduchu. Odsávací výkony se tak pohybují dle velikosti tryskacích boxů od 10 000 do 100 000 m3/h.

Odsávání broušení litiny – velké brousící prostory

Odsávání je realizováno v podlaze brusírny pomocí odsávacího rozvodu umístěného v betonových kanálech.  Spodní odsávání brousících pracovišť je zpravidla realizováno v uzavřených brousících kabinách, kde je znečištěná vzdušnina odsávána spodem, následně vedena do filtračního zařízení, kde dojde k odfiltrování prachových částic a následně vracena zpět do vrchní části brousící kabiny. Proudění vzduchu uvnitř brousící kabiny je tedy shora – dolů o doporučené rychlosti cca 0,3 m/s. Odsávací výkon doporučujeme stanovit 800 – 1000 m3/h na 1m2 podlahové plochy brousící kabiny. Vzhledem ke velkému požadavku na odsávací výkony u systému spodního odsávání doporučujeme brousící prostor rozdělit do více sekcí, které jsou od odsávacího potrubí odděleny uzavíracími klapkami a je tak možné odsávací výkon soustředit do prostorů, kde se odsávací výkon třeba.

Odsávání obrábění litiny

Při obrábění litiny frézováním či soustružením dochází krom vzniku špon i k prášení v okolí nástroje. Odsávání v tomto případě naslouží k nasávání špon, ale k eliminaci šíření prachových podílů litinového prachu do okolního prostoru. Prach odsávaný do filtračního systému je velice jemný, lepkavý a pokud není dostatečně odsáván, jelikož je elektricky vodivý, může způsobovat problémy s elektroinstalací na stykačích.

Parametry filtrační jednotky

Filtrační zařízení jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací ve slévárnách dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtračním médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie o plošné hmotnosti 600 g/m2. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je od 1 mg/mdo 5 mg/m3, což umožňuje přefiltrovanou vzdušninu vracet zpět do pracovních prostor a přes zimní období tak šetřit náklady na vytápění.

Doporučené provedení odsávacího potrubí u litinového prachu

U aplikací odsávání litinového prachu doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí skupiny SK III tj. silnostěnné, svařované potrubí. Komponenty potrubí jako jsou kolena, klapky a odbočky jsou zatěžovány účinky abraze od odsávaného prachu. I přes masivní provedení těchto komponent nelze vyloučit, že po určité době nedojde k jejich poškození abrazí.