Specifikace prachu při odprášení kotle

Specifikace prachu při odprášení kotle

Teplota odsávaných spalin za kotlem se pohybuje kolem 150°C až 250°C v závislosti na provozním stavu kotle. Jelikož se jedná o spalovací zdroj, jsou odsávaným médiem spaliny vznikající hořením. Podíl vody v palivu zvyšuje vlhkost odtahovaných spalin, a proto hrozí kondenzace par uvnitř potrubních rozvodů a filtračního zařízení. Technologii odsávání tak je nutno tepelně izolovat a výsypku filtračního zařízení vyhřívat. U kotlů na biomasu se ve spalinách vyskytují i žhavé částice a jiskry od nedohořelého paliva, proto je nutné volit řešení, které je odolné vůči zahoření.

Odprášení kotle

Výrobce kotle vždy uvádí požadovaný podtlak odsávacího systému a množství odsávaných spalin při definované teplotě. Funkce odsávacího systému přímo ovlivňuje funkci kotle. Teplota spalin dle našich zkušeností dosahuje při nasávání do odsávacího systému teploty kolem 150°C až 250°C.  Při instalaci filtračního zařízení s žáruvzdornými vložkami, není nutné před filtrační zařízení instalovat cyklónový odlučovač. Filtrační médium odlučovacího zařízení musí být vyrobeno z materiálů s teplotní odolností do 1200°C, tak, aby jej nepoškodily jiskry či zbytky nedohořelého paliva. Filtrační zařízení je tepelně izolované, výsypka filtračního zařízení je elektricky vyhřívaná odporovým kabelem. Doporučujeme vyhřívat i prvky vynášení odpadu jako šnekové dopravníky, redlery a podobně. Sběrnou nádobou na popílek bývá ve většině případů kontejner. Tah odprašovacího systému je řízen pomocí otáček spalinového ventilátoru frekvenčním měničem. Ventilátor je umístěn na čisté straně, tj. za filtračním zařízením. Podtlak je snímán ve spalinovodu za kotlem. Při návrhu systému na odprášení kotle je nutné počítat s realizací bypassu filtračního zařízení, který je aktivní při najíždění kotle na teplotu. Bypass je důležitý proto, aby nebyl filtrační systém vystaven účinkům nízké teploty spalin, při které by hrozila kondenzace.

Specifikace filtračního zařízení

Filtrační jednotky jsou vybavené automatickou regenerací žáruvzdorných keramických vložek pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Životnost keramických vložek dosahuje 5 let provozu, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtračním médiem jsou válcovité keramické mikroporézní svíce o teplotní odolnosti do 1200°C. Provozní teplota odsávaných spalin je do 450°C. Filtrační zařízení je vybaveno buď šufletem pro záchyt popele – tato varianta se využívá v kotelnách s nízkým stropem, nebo systémem automatického vynášení popele pro vetší systémy. Vyrábíme kompaktní filtrační jednotky pro kotle o výkonu od 200 kW do 1500 kW. Při vyšších výkonech kotlů je použita kombinace filtračních jednotek.

Doporučené provedení odsávacího potrubí pro odprášení kotlů na tuhá paliva

U aplikací odprášení kotlů doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí skupiny SK III tj. silnostěnné, svařované potrubí. U odsávání horkých spalin je možné použít potrubní vedení s povrchovou úpravou pomocí chemicky a teplotně odolné barvy s tepelnou izolací