Specifikace prachu vznikajícího při broušení hliníku

Specifikace prachu vznikajícího při broušení hliníku

Při broušení hliníkových materiálů se do pracovního prostoru uvolňují prachové částice, které se vzduchem mohou tvořit explozní prostředí. Tento prach je velice důležité efektivně odsávat, jelikož i samotné usazeniny prachu v pracovním prostředí jsou velice nežádoucí. Explozní prachy jsou specifické hodnotami Kst (bar.m/s) a Pmax (bar). V katalogu zahrnuté filtrační jednotky jsou dimenzovány pro jemný hliníkový prach, který vzniká při broušení hliníku.

Odsávání prachu při broušení hliníku

Odsávání brusného hliníkového prachu přímo u zdroje

Je  nejúčinnější způsob záchytu. Prachové částice jsou odsávány pomocí stacionárních digestoří či odsávacích stolů. Odsávací digestoře brusného hliníkového prachu jsou s úspěchem využívány u pracovních stolů, kde jsou obrušovány menší obrobky. Odsávací digestoř zajišťuje odsávání prachu tak, že nedojde ke kontaktu pracovníka tím, že je brusný prach odsáván směrem od pracovníka. Odsávací stoly jsou výhodné tím, že umožňují odsávání do pracovní desky a zároveň pomocí odsávací digestoře směrem od pracovníka.  U odsávacích digestoří počítejte s odsávacím výkonem 1500 – 2000 m3/h na 1m délky digestoře. U odsávacího stolu počítejte s odsávacím výkonem cca 2000 – 2500 m3/h na 1m délky pracovní desky stolu

Odsávání brousících automatů na hliník

Z hlediska odsávání a stanovení odsávacího výkonu je vždy nutné dbát požadavků výrobce brousícího automatu. Odsávání zde totiž svojí správnou funkcí zajišťuje odsávání explozního prachu, který by se jinak usazoval ve vnitřním prostoru stroje a mohl by způsobit vznik explozního prostředí. Vzniku explozního prostředí uvnitř stroje je zapotřebí se vyvarovat. Jedna z možností je  pravidelný úklid tak, aby neodsáté nečistoty netvořily usazeniny v koutech a neodsávaných prostorech stroje. Brousící automaty jsou již od výrobce vybaveny odsávacími nástavci a zákryty, je velice důležité dodržet výrobcem předepsanou rychlost proudění v připojovacím hrdle, která bývá stanovena na 30 m/s.

Specifikace odsávání explozního prachu při broušení hliníku

Při návrhu či realizaci systému odsávání explozního prachu je nutné dodržovat alespoň tyto základní pravidla. Odsávací potrubí musí být řádně elektricky propojeno mezi jednotlivými komponenty od odsávacího přípravku až po filtrační zařízení. Celá sestava musí být řádně uzemněna. Filtrační zařízení musí být vybaveno odlehčovacími membránami, směřovanými do bezpečného prostoru.  Skříň filtru musí být tlakově odolná, filtrační médium musí být antistatické. V odsávacím potrubí musí být instalována zpětná klapka pro zamezení šíření zpětné vlny do sacího potrubí a rychlost proudění v odsávacím potrubí nesmí klesnout pod 20 m/s.

Specifikace filtračního zařízení pro odsávání hliníkového prachu

Filtrační zařízení jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací odsávání leštiček dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtračním médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie s antistatickou úpravou o plošné hmotnosti 600 g/m2Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je od 0,25 mg/mdo 1 mg/m3, což umožňuje přefiltrovanou vzdušninu vracet zpět do pracovních prostor a přes zimní období tak šetřit náklady na vytápění.  Při vracení přefiltrovaného vzduchu je nutné do výduchového potrubí do haly umístit čidlo zbytkového úletu tzv. prachoměr, který bude kontinuálně sledovat úroveň čistoty přefiltrovaného vzduchu. Při překročení nastavené meze prachoměru pak musí být systém řízen tak, aby byla filtrační technologie neprodleně odstavena či aby došlo k neprodlenému přepnutí výduchu do venkovního prostředí. Filtrační zařízení musí být umístěno tak, aby odlehčovací membrána směřovala do bezpečného prostoru.

Doporučené provedení odsávacího potrubí u odsávání hliníkového prachu

U aplikací odsávání hliníkového prachu doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí kombinací rovných úseků v provedení ve SPIRO potrubí s přírubovými spoji a tvarovkami (odbočky, kolena, klapky) v provedení SK II Svařované přírubové. Tuto kombinaci doporučujeme z důvodu odsávání lehce abrazivního prachu, kterým trpí nejčastěji místa změny směru odsávaného vzduchu = odbočky a kolena. Nedoporučujeme používat nýtované spoje jednotlivých komponent, aby vnitřní prostor potrubí zůstal po celé svojí délce hladký. Část odsávacího potrubí, tj. mezi filtračním zařízením a zpětnou klapkou musí být provedeno z tlakově odolného potrubí SK II či SK III.