Specifikace prachu vznikajícího při leštění kovu

Specifikace prachu vznikajícího při leštění kovu

Při leštění kovových materiálů se do pracovního prostoru uvolňují prachové částice, se kterými přichází do kontaktu pracovníci. Prach je tvořen kovovými částicemi, leštící pastou a částicemi leštících kotoučů v podobě vláken. Prach je mírně abrazivní, hořlavý a vzhledem k použití leštící pasty i explozní. Po odfiltrování je prach jemný, vláknitý, lehký, lepkavý a má tendenci tvořit shluky. Vzhledem k obsažené leštící pastě a vláknům z leštících kotoučů, existuje možnost zahoření.

Odsávání prachu při leštění kovu

Odsávání prachu pomocí zákrytů leštících kotoučů

Je tím nejúčinnějším způsobem záchytu. Prachové částice jsou odsávány pomocí zákrytů leštících kotoučů u kotoučových leštiček. Připojení leštičky s centrálním odsávacím rozvodem je realizováno pomocí flexibilní hadice. Správné stanovené odsávacího výkonu se v praxi pohybuje v následujících hodnotách: U leštících kotoučů do průměru 200 mm doporučujeme odsávat minimálně 600 m3/h u kotoučů do mezi průměrem 200 – 300 mm doporučujeme odsávat minimálně 1000 m3/h u kotoučů do mezi průměrem 300 – 400 mm doporučujeme odsávat minimálně 1400 m3/h u atypických leštících kotoučů (jak do průměru, tak do šířky) je stanovení odsávacího výkonu individuální.

Odsávání leštících automatů

Z hlediska odsávání a stanovení odsávacího výkonu je vždy nutné dbát požadavků výrobce leštícího pracoviště. Odsávání zde totiž svojí správnou funkcí zajišťuje odsávání explozního prachu, který by se jinak usazoval ve vnitřním prostoru kabiny a mohl by způsobit vznik explozního prostředí. Vzniku explozního prostředí uvnitř kabiny je zapotřebí se vyvarovat pravidelným úklidem tak, aby neodsáté nečistoty netvořily usazeniny v koutech a neodsávaných prostorech kabiny. Obecně lze říci, že odsávací výkon u leštících kabin je zapotřebí volit raději vyšší. I u nejmenších kabin tak odsávací výkon začíná na 5000 m3/h a více.

Specifikace odsávání prachu při leštění

Při návrhu či realizaci systému odsávání explozního prachu je nutné dodržovat alespoň tyto základní pravidla: Odsávací potrubí musí být řádně elektricky propojeno mezi jednotlivými komponenty od odsávacího přípravku až po filtrační zařízení. Celá sestava musí být řádně uzemněna. Filtrační zařízení musí být vybaveno odlehčovacími membránami, směřovanými do bezpečného prostoru.  Skříň filtru musí být tlakově odolná, filtrační médium musí být antistatické. V odsávacím potrubí musí být instalována zpětná klapka pro zamezení šíření zpětné vlny do sacího potrubí.

Specifikace filtračního zařízení pro odsávání prachu leštiček

Filtrační zařízení jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací odsávání leštiček dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtračním médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie s antistatickou úpravou o plošné hmotnosti 600 g/m2. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je od 0,25 mg/mdo 1 mg/m3. Konstrukce filtru umožňuje přefiltrovanou vzdušninu vracet zpět do pracovních prostor a přes zimní období tak šetřit náklady na vytápění.

Při vracení přefiltrovaného vzduchu je nutné do výduchového potrubí do haly umístit čidlo zbytkového úletu tzv. prachoměr, který bude kontinuálně sledovat úroveň čistoty přefiltrovaného vzduchu. Při překročení nastavené meze prachoměru pak musí být systém řízen tak, aby byla filtrační technologie neprodleně odstavena či aby došlo k neprodlenému přepnutí výduchu do venkovního prostředí.

Doporučené provedení odsávacího potrubí u odsávání leštiček

U aplikací odsávání leštiček doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí kombinací rovných úseků v provedení ve SPIRO potrubí s přírubovými spoji a tvarovkami (odbočky, kolena, klapky) v provedení SK II Svařované přírubové. Tuto kombinaci doporučujeme z důvodu odsávání lehce abrazivního prachu, kterým trpí nejčastěji místa změny směru odsávaného vzduchu = odbočky a kolena. Je nutné se za jakoukoli cenu vyhýbat nýtovaným proto, aby vnitřní prostor potrubí zůstal po celé svojí délce hladký. Jakákoliv ostrá hrana uvnitř potrubí bude mít za následek záchyt vláken leštících kotoučů a následné ucpávání potrubí větvě. Část odsávacího potrubí mezi filtračním zařízením a zpětnou klapkou musí být provedeno z tlakově odolného potrubí SK II či SK III.