Specifikace pro prostorové odsávání svařovny

Specifikace pro prostorové odsávání svařovny

Prostorové odsávání svařoven, nebo také podstropní odsávání svařoven je s úspěchem aplikováno v provozech, kde není možné odsávat svařovací dýmy blíž u zdroje.Nelze zde použít lokálních odsávacích přípravků, jako jsou odsávací ramena či odsávací digestoře. Běžnou aplikací jsou svařovny, kde probíhá manipulace se svařenci pomocí mostových či jiných jeřábů a lokální odsávací přípravky není možné aplikovat. Prostorové odsávání svařovacích dýmů zajišťuje záchyt svařovacích dýmů v prostoru pod stropem svařovny. Nejčastěji v prostoru mezi jeřábovou dráhou a stropem. Odsávání je zabezpečeno centrálním odsávacím rozvodem s nasávacími mřížkami. Tyto mřížky jsou v prostoru rozmístěny tak, aby zajišťovaly odsávací efekt přímo nad místem zdroje svařovacího dýmu. Centrální odsávací rozvod je veden do filtračního zařízení, které zajišťuje filtraci svařovacího dýmu. Přefiltrovaný vzduch je následně distribuován zpět do prostor výrobní haly. Pokud není výrobní haly vybavena účinným systémem přívodu čerstvého vzduchu je možné tyto dva systémy spojit v jeden a přefiltrovaný vzduch vést do rekuperační jednotky. Vzniklý deficit pak přes rekuperační jednotku nahrazovat čerstvým vzduchem z venkovního prostředí.

Specifikace filtračního zařízení pro prostorové odsávání svařovny

Filtrační zařízení jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací ve svařovnách dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtrační médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie o plošné hmotnosti 600 g/m2. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu. Zároveň je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je do 0,25 mg/m3. V praxi se často setkáváme s negativními zkušenostmi ze stran uživatelů, kteří si stěžují na nutnost časté a nákladné výměny filtračních složenců. Z tohoto důvodu typ filtrační technologie, u které je garantována minimální životnost filtračního média 20 000 provozních hodin bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Jsme zastánci toho, že filtrační technologie má uživateli sloužit a ne naopak.

Doporučené provedení odsávacího potrubí pro prostorové odsávání svařovny

U aplikací odsávání svařovacích pracovišť doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí jak rovných úseků v provedení ve SPIRO potrubí SK I tak i odbočky, kolena, klapky v provedení SK I falcované pozinkované. Toto provedení odsávacího potrubí doporučujeme z důvodu odsávání neabrazivního prachu, při kterém potrubní díly netrpí abrazivním opotřebením.