Specifikace vápenného a cementového prachu

Specifikace vápenného a cementového prachu

Vápenné a cementové prachy jsou specifické tím, že jsou hygroskopické. Prach odsátý do filtračního zařízení je velice jemný a má tendenci zanášet póry ve filtračním médiu a tím navyšovat tlakovou ztrátu filtračního zařízení. Prach je velmi jemný, abrazivní, pro filtrační médium lepivý.

Odsávání vápenného a cementového prachu

Systémy centrálního odsávání se často využívají pro odsávání výrobních linek samotného vápna a cementu, ale i různých maltových směsí. Ve výrobních linkách jsou odsávány jednotlivé zdroje prachu jako mlýny, míchačky, navažovací pracoviště a balící linky. Filtrační zařízení je specifické tepelnou izolací skříně a tepelnou izolací s elektrickým vyhříváním výsypky materiálu pomocí odporového kabelu.

Specifikace filtračního zařízení

Filtrační zařízení jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací ve slévárnách dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtračním médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie o plošné hmotnosti 600 g/m2. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je od 1 mg/mdo 5 mg/m3. Účinnost filtrace umožňuje přefiltrovanou vzdušninu vracet zpět do pracovních prostor a přes zimní období tak šetřit náklady na vytápění výrobní haly.

Doporučené provedení odsávacího potrubí

U aplikací odsávání vápenného a cementového prachu doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí skupiny SK III tj. silnostěnné, svařované potrubí. Komponenty potrubí jako jsou kolena, klapky a odbočky jsou zatěžovány účinky abraze od odsávaného prachu. I přes masivní provedení těchto komponent nelze vyloučit, že po určité době nedojde k jejich poškození abrazí.