Instalace spalinového filtru společnosti G&G filtration

Obor

Odsávání keramického prachu

Rok

2020

Objednatel

G&G filtration, s.r.o.

Služby

Je použita filtrační jednotka s keramickými filtračními vložkami s maximální provozní teplotou 450°C G&G Ceramic JET vyrobena společností G&G filtration. Regenerace filtračních keramických tyčí probíhá pulzy tlakového vzduchu. Umístění filtrační jednotky je ve venkovním prostředí – mimo vnitřní prostor kotelny. Filtrační jednotka je vybavena vyhříváním těla filtru pro omezení kondenzace uvnitř filtrační jednotky. Výsyp popele z filtrační jednotky je řešen automatickým systémem vynášení popele přes šnekové dopravníky a následně do kontejneru investora. Pro zachování stávajícího systému řízení a provozování kotle je technologie připojena za stávající spalinový ventilátor. Nová filtrační jednotka je vybavena vlastním, pomocným ventilátorem, který slouží pouze k překonání tlakové ztráty vlastních keramických tyčí. Ke spalinovou je filtrační jednotka připojena pomocí bypassu tak, aby bylo možné provozovat kotel i v případě inspekce filtru či jeho servisu. Instalaci filtrační jednotky: 90% instalace realizováno za provozu kotle.