Realizace odsávání od robotických pracovišť a ručních pracovišť

Obor

Rok

únor 2020 - červen 2022

Objednatel

Služby

Filtrační jednotka byla po konzultaci se zákazníkem naddimezována a při navyšování výroby byla nová možnost odpojit i nově vzniklé pracovní pozice. Odsávání ručních a robotických pracovišť zvyšuje kvalitu prostředí na pracovišti. Odsávání přímo u zdroje znečištění je nejefektivněnším odsáváním.